Main Page Sitemap

Hit casino kraków kontakt

Staré nôty mladch strún Európy.
De matiek Obec Habovka poriada v nedeu.5.2014.00 hod.
Program hospodárskeho casino copenhagen hotel a sociálneho rozvoja obce Habovka Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Habovka Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Habovka na roky Obec Habovka žiada svojich obanov o vyplnenie dotazníka k rozvojovému dokumentu obce Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Habovka.Tohtoroná povode Prináame zopár fotografií rozvodnenej Blatnej a Studeného potoka zo.Zraz úastníkov o 7:30 hod.Po pripojení na "optiku" môžete pozera kvalitnú digitálnu televíziu i surfova na rchlom a neobmedzenom internete až do rchlosti 12 Mb/s ( 3x rchlejie ako u DSL!).Úspen projekt regulácie Studeného potoka v Habovke V tchto doch zaali dodávateské práce pracovníci Lesostavu Liptovsk Hrádok na regulácií Studeného potoka v Habovke.
Plátenná nedea Pozvame v nedeu.8.2013 do Múzea oravskej dediny v Zuberci na program o spracovaní anu a jeho využití v domácnosti, ukážky prania na potoku a bielenia plátna, ukážky hladenia plátna v mangli na konsk pohon.Milí obyvatelia Habovky lottery software pick 3 Obecn úrad Vám prináa aliu novinku, ktorou je možnos ohlasova, pozastavova alebo rui casino steel død živnostenské oprávnenie elektronicky bez nutnosti navtevova živnostensk úrad a uetri tak as a peniaze.Viac informácií sa dozviete.Z s M v Habovke medzi najlepími kolami sveta Projekt Ako sa žilo kedysi a ako sa žije dnes, ktor vypracovali so svojimi žiakmi dve pani uiteky z naej koly Mgr.Faktúry, zmluvy, objednávky - rok 2011,2012,2013.Monografia obce Habovka V nedeu.
Sitemap